Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, oprócz zapewnienia wsparcia finansowego w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, tzw. jadalni, przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program składa się z 3 modułów.

1 Moduł dla dzieci i młodzieży,

2 Moduł dla osób dorosłych,

3 Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Ogólna kwota środków w całym okresie realizacji rządowego Programu wyniesie 2,75 mld zł.

Za realizację modułu 1 i 2 odpowiada Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Za realizację modułu 3 odpowiada Minister Edukacji Narodowej.

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” docelowo zastąpi dotychczas realizowany wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028".

     Na mocy zawartej umowy  z dnia 26 lutego 2024r. GOPS Dźwierzuty  otrzymał dofinansowanie w kwocie 110.993,00zł. środki własne 40.000,00 zł. (całkowita wartość 150.993.00 zł.)