Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach informuje, że od dnia 10.06.2024 r. wydawane są skierowania
do odbioru żywności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościowa 2021-2027 - Podprogram
2023.

     Osoby zainteresowane wsparciem w formie pomocy żywnościowej powinny zgłosić się do tutejszego ośrodka
w celu kwalifikacji i wydania skierowania.
     Warunkiem uzyskania pomocy żywnościowej jest nieprzekroczenie dochodu netto:
-  na osobę w rodzinie w wys. 1590,00 zł.
-  dla gospodarstwa jednoosobowego w wys. 2056,40 zł.

     Kontakt pod numerem tel. 89 621 04 03