Rodzina 500 plus

       Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez kryterium dochodowego. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Świadczenie wychowawcze to wsparcie długofalowe. Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin.

       Poniżej znajdziesz informacje jak skorzystać ze świadczenia Rodzina 500 plus (informacja otworzy się w nowym oknie przeglądarki).      

       Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze

       Jak wypełnić wniosek o "Rodzina 500 plus"

       Jak złożyć wniosek o "Rodzina 500 plus" on-line