MIESIĄC

ZASIŁKI STAŁE

ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZEFUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ZASIŁKI OKRESOWE POSIŁKI

STYCZEŃ

26

27

28

LUTY

22

23

24

MARZEC

24

25

26

KWIECIEŃ

26

27

28

MAJ

25

26

27

CZERWIEC

24

25

28

LIPIEC

26

27

28

SIERPIEŃ

24

25

26

WRZESIEŃ

23

24

27

PAŹDZIERNIK

25

26

27

LISTOPAD

24

25

26

GRUDZIEŃ

16

17

20