INFORMACJA o stypendium szkolnym w roku szkolnym 2021/2022

  1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dźwierzutach:

od dnia 01.09.2021 r. do dnia 15.09.2021 r.

 a w przypadku:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

  1. Stypendium szkolne przysługuje:

- uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, zamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty;

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

  1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 528,00 zł.

          Dochód z gospodarstwa rolnego za 1 ha przeliczeniowy wynosi 308 zł.

  1. Za dochód uważa się sumę miesięcznych dochodów wszystkich osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (dochód w miesiącu sierpniu 2021 r.), bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o kwoty podatków dochodowych od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, koszty uzyskania przychodu oraz alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
  2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające źródła i kwoty dochodu członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (zaświadczenia z zakładów pracy, odcinki rent lub emerytur, decyzje, postanowienia sądów, dowody wpłaty, przekazy pocztowe itp.)

 

        Wniosek o stypendium - format pdf

        Wniosek o stypendium - edytowalny format doc

        Oświadczenie numer konta - format pdf

 

Więcej informacji oraz miejsce złożenia dokumentów:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach

ul. Niepodległości 6; 12-120 Dźwierzuty

tel. 89 621 0408

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Parter, pok. nr 3, (wejście główne do budynku Urzędu Gminy)

Dni i godziny urzędowania:

Poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00;

Wtorek, środa, czwartek i piątek  w godz. 7.00 – 15.00;