DODATEK OSŁONOWY –

WNIOSKI SĄ PRZYJMOWANE W POKOJU NR 2 – PARTER URZĘDU GMINY W DŹWIERZUTACH

             Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można składać do dnia 30 kwietnia 2024 roku.

Wnioski złożone od dnia 01 maja 2024 roku pozostawia się bez rozpoznania.      

            Wypłata dodatku osłonowego zostanie zrealizowana jednorazowo do dnia 30 czerwca 2024 roku.

 

Wysokość dodatku osłonowego za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku

 

 Wysokość

dodatku osłonowego

za okres

od dnia 01-01-2024 r.

do dnia 30-06-2024 r.

·         Wysokość dodatku osłonowego

za okres od dnia 01-01-2024 r. do dnia 30-06-2024 r.

 w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456)

jednoosobowe gospodarstwo domowe

228,80 zł

286,00 zł

Gospodarstwo 2 – 3 osobowe

 

343,20 zł

429,00 zł

Gospodarstwo 4 – 5 osobowe

 

486,20 zł

607,75 zł

 

Gospodarstwo składające się z co najmniej 6 osób

657,80 zł

822,25 zł

  • Kwota dofinansowania uzależniona od stosowanego paliwa w źródle ogrzewania, wpisanego do CEEB

Dodatek osłonowy przysługuje, jeśli przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

  • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Do ustalenia prawa do dodatku osłonowego za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2022 roku.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę.

Oznacza to, że w przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu  przekracza kwotę 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą przysługującego dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę (kwota przysługującego dodatku osłonowego – kwota  przekroczenia przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę).

Gdy wysokość dodatku osłonowego ustalona zgodnie z tzw. zasadą złotówka za złotówkę jest niższa niż 20 zł dodatek ten nie przysługuje.

 

 MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach

ul. Niepodległości 6; 12-120 Dźwierzuty

tel. 89 621 0404  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Parter, pok. nr 2, (wejście główne do budynku Urzędu Gminy)

Dni i godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek w godz. 7.00 – 15.00;

Materiały:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/59