Terapeuta uzależnień
• poniedziałek od  7.45 do 9.45
• środa (grupa wsparcia) od 14.00 do 16.00

Radca prawny (dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy )
• wtorek od 10.00 do 12.00