PROSIMY OSOBY CHĘTNE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE O ZGŁASZANIE SIĘ DO GOPS.