Informacja o terminach przyjmowania deklaracji w edycji FEAD 2020 - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

     Informujemy, że dokumenty w sprawie uzyskania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD 2020 należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dźwierzutach w terminie listopad - grudzień 2020 r.
     Z pomocy mogą skorzystać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Kryterium dochodowe to 701,00 zł. dla osoby samotnej i 528,00 zł. na osobę w rodzinie. Osoby potrzebujące wsparcia otrzymają jak dotychczas artykuły: warzywne i owocowe, zbożowe, mleczne, mięsne, rybne a także cukier i olej, mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.