Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach  informuje, że z dniem 29.07.2020 r. zakończono realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2019.
            Z pomocy skorzystało 376 rodzin (912 osób) znajdujących się w trudnej sytuacji. Osoby potrzebujące wsparcia otrzymały artykuły: warzywne i owocowe, zbożowe, mleczne, mięsne, rybne a także cukier i olej, mogli także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i wyłączenia społecznego. Łącznie wydano ponad 63 tony żywności (63.365,63 kg)
            Początek następnej edycji przewidywany jest na listopad 2020r.

             Więcej informacji o programie FEAD - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) pod linkiem poniżej:

 

            Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
            w Dźwierzutach
            /-/  Danuta Skonieczna