I N F O R M A C J A
         
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach zaprasza w dniu 04 grudnia 2021 roku (sobota) w godz. 9.00 – 12.00                  
na Dzień Otwartych Drzwi, zorganizowany w ramach kampanii Biała Wstążka.
            Dyżur pełnić będą: pracownicy socjalni, dzielnicowy, terapeuta, psycholog, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

            GOPS zaprasza wszystkich, którzy szukają pomocy, chcą wiedzieć więcej na temat procedury Niebieska Karta, doinformować się na temat praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, dyskryminowanym i nierówno traktowanym.

 

            Dotyka Cię problem przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej? Czujesz się dyskryminowana/y lub nierówno traktowany z jakiegokolwiek powodu? Przerwij milczenie, przyjdź. W ośrodku czekają profesjonaliści, pełna dyskrecja gwarantowana. Znasz kogoś, kto jest ofiarą przemocy bądź jest dyskryminowany czy nierówno traktowany? Przekaż tę informację.

Kontakt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, tel.: 89 621 04 03    

                                                                                                                                                                                                                            

             Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
            w Dźwierzutach
            /-/  Danuta Skonieczna