W ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022, poz. 1967), określono termin wypłaty dodatku dla gospodarstw do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach zawiadamia, że załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosku o wypłatę dodatku nie jest możliwe  w wyznaczonym ustawą terminie.

     Wydanie informacji oraz wypłata dodatków nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych na raelizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego Gminy Dźwierzuty.

            Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
            w Dźwierzutach
            /-/  Danuta Skonieczna