MIEJSCE: REMIZA OSP DŹWIERZUTY

24.02.2021 r.

(godz. 09.00 – 12.00) dla mieszkańców miejscowości: Mirowo, Dąbrowa, Linowo, Stankowo, Olszewki, Jabłonka, Nowe  Kiejkuty, Targowo

(godz. 13.00 – 16.00) dla mieszkańców miejscowości:  Małszewko, Budy, Łupowo,Szczepankowo, Augustowo, Rumy, Sąpłaty, Julianowo, Mycielin, Rusek Mały, Dźwierzuty – ul. Sienkiewicza,  ul. Górna, ul. Mazurska, ul. Podleśna, ul. Słoneczna, ul. Strażacka, ul. Kwiatowa

25.02.2021 r.

(godz. 09.00 – 12.00)  dla mieszkańców miejscowości: Popowa Wola, Grodziska, Rogale, Rutkowo, Targowska Wola, Zalesie, Kałęczyn, Targowska Wólka, Gisiel

(godz. 13.00 – 16.00) dla mieszkańców miejscowości: Orzyny, Miętkie, Rańsk, Jeleniowo, Grądy, Zimna Woda, Kulka, Dźwierzuty – ul. Grunwaldzka, ul. Polna, ul. Kościelna, ul. Przelotna, ul. Piaskowa, ul. Szczycieńska, ul. Niepodległości, ul. Pasymska, ul. Krótka, ul. Kajki.

 

Informujemy o konieczności używania masek i rękawiczek ochronnych w trakcie odbierania żywności.

MIESIĄC

ZASIŁKI STAŁE

ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZEFUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ZASIŁKI OKRESOWE POSIŁKI

STYCZEŃ

26

27

28

LUTY

22

23

24

MARZEC

24

25

26

KWIECIEŃ

26

27

28

MAJ

25

26

27

CZERWIEC

24

25

28

LIPIEC

26

27

28

SIERPIEŃ

24

25

26

WRZESIEŃ

23

24

27

PAŹDZIERNIK

25

26

27

LISTOPAD

24

25

26

GRUDZIEŃ

16

17

20

 

 

     Uprzejmie informuję, że w dniu 24 grudnia 2020 roku GOPS w Dźwierzutach będzie nieczynny.
     Powyższe wynika z obowiązku udzielenia pracownikom innego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, w tym przypadku Święto Bożego Narodzenia w dniu 26 grudnia 2020 roku.

     Przepraszamy za utrudnienia.

             Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
            w Dźwierzutach
            /-/  Danuta Skonieczna

    Od 26 listopada 2020 roku obowiązuje nowe (podwyższone) kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2020 podwyższone zostało kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ z 200% do 220% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

     Przedmiotowa zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza:

- 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

     Ponadto, informuję, iż zmienione Wytyczne wraz z załącznikami zostały opublikowane na

stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020

     Osoby potrzebujące wsparcia zapraszamy do składania oświadczeń dla osób ubiegających się o pomoc żywnościową dostępnych w holu Urzędu Gminy, jak również do kontaktu telefonicznego (tel. 89 6210403).

 

            Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
            w Dźwierzutach
            /-/  Danuta Skonieczna