Informujemy, że osoby oraz inne podmioty, które udzieliły schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granicę od 24 lutego, mogą otrzymać specjalne świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy w kwocie 40zł.

     Wnioski o to świadczenie przyjmuje i rozpatruje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach.

     Kto może otrzymać świadczenie?

     Zgodnie ze specustawą świadczenie może być przyznane każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

     Ważną informacją jest to, świadczenie przysługuje tylko w przypadku, kiedy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

     Za jaki okres przyznawane jest świadczenie?

     Świadczenie przyznawane jest na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

     W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać wydłużony na okres dłuższy niż 60 dni.

Ważne!

     W przypadku grupy podmiotów okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony przez wojewodę z urzędu. Zgoda ta jest publikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej wojewody i zawiera termin przedłużenia wypłaty świadczenia, określenie grupy podmiotów oraz uzasadnienie.

     W jakiej wysokości wypłacane jest świadczenie?

     Wysokość świadczenia wynosi 40 zł na osobę dziennie.

     Kwota ta może zostać podwyższona przez wojewodę w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy. Wyższa kwota może być przyznana również gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

     Gdzie składać wnioski?

     Wnioski można składać:

     Osobiście

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty

     Korespondencyjnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty

     W formie elektronicznej

poprzez platformę ePUAP

     Wzór wniosku:

Interaktywny wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40zł

Interaktywny załącznik do wniosku

 

     Zobacz również

     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

 

DODATEK OSŁONOWY –

WNIOSKI SĄ PRZYJMOWANE W POKOJU NR 2 – PARTER URZĘDU GMINY W DŹWIERZUTACH

             Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można składać do dnia 30 kwietnia 2024 roku.

Wnioski złożone od dnia 01 maja 2024 roku pozostawia się bez rozpoznania.      

            Wypłata dodatku osłonowego zostanie zrealizowana jednorazowo do dnia 30 czerwca 2024 roku.

 

Wysokość dodatku osłonowego za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku

 

 Wysokość

dodatku osłonowego

za okres

od dnia 01-01-2024 r.

do dnia 30-06-2024 r.

·         Wysokość dodatku osłonowego

za okres od dnia 01-01-2024 r. do dnia 30-06-2024 r.

 w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456)

jednoosobowe gospodarstwo domowe

228,80 zł

286,00 zł

Gospodarstwo 2 – 3 osobowe

 

343,20 zł

429,00 zł

Gospodarstwo 4 – 5 osobowe

 

486,20 zł

607,75 zł

 

Gospodarstwo składające się z co najmniej 6 osób

657,80 zł

822,25 zł

  • Kwota dofinansowania uzależniona od stosowanego paliwa w źródle ogrzewania, wpisanego do CEEB

Dodatek osłonowy przysługuje, jeśli przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

  • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Do ustalenia prawa do dodatku osłonowego za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2022 roku.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę.

Oznacza to, że w przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu  przekracza kwotę 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą przysługującego dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę (kwota przysługującego dodatku osłonowego – kwota  przekroczenia przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę).

Gdy wysokość dodatku osłonowego ustalona zgodnie z tzw. zasadą złotówka za złotówkę jest niższa niż 20 zł dodatek ten nie przysługuje.

 

 MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach

ul. Niepodległości 6; 12-120 Dźwierzuty

tel. 89 621 0404  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Parter, pok. nr 2, (wejście główne do budynku Urzędu Gminy)

Dni i godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek w godz. 7.00 – 15.00;

Materiały:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/59 

 

     Szanowni Interesanci,
     Uprzejmie informuję, że w dniu 27 grudnia 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach będzie nieczynny. Powyższe wynika z obowiązku udzielenia pracownikom Ośrodka innego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, w tym przypadku 25 grudnia 2021r.

     Za utrudnienia przepraszam.                   

 

             Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
            w Dźwierzutach
            /-/  Danuta Skonieczna