W związku z przystąpieniem przez Gminę Dźwierzuty do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dźwierzuty na lata 2021-2026 (Uchwała Nr …......../21 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 4 lutego 2021 r.), mając na uwadze stworzenie odpowiednich warunków dla partycypacji publicznej, to znaczy zapewnienie aktywnego udziału jak najszerszej reprezentacji mieszkańców, tworzonych przez nich organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, a także władz samorządowych, pracowników jednostek organizacyjnych gminy, innych ważnych instytucji lokalnych Wójt Gminy Dźwierzuty zwraca się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety w okresie od 11 do 24 lutego 2021 r. 

     Głównym celem ankiety jest poznanie potrzeb i oczekiwań w zakresie rozwoju społecznego Gminy, stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany opinii oraz pomysłów, a wreszcie – współpracy i konsensusu na etapie formułowania celów oraz wypracowywania rozwiązań wdrożeniowych strategii. Jej wyniki posłużą pogłębieniu diagnozy oraz określeniu celów i kierunków działań strategii rozwiązywania problemów społecznych.

 Ankieta dostępna pod linkiem: https://forms.gle/VDtsNLXfhBEGRML29

     W dniach 24.02.2021 r. - 25.02.2021 r. żywność będzie wydawana w Gminnym Ośrodku Kultury w Dźwierzutach, ul. Pasymska 2, 12-120 Dźwierzuty.

MIEJSCE: REMIZA OSP DŹWIERZUTY

24.02.2021 r.

(godz. 09.00 – 12.00) dla mieszkańców miejscowości: Mirowo, Dąbrowa, Linowo, Stankowo, Olszewki, Jabłonka, Nowe  Kiejkuty, Targowo

(godz. 13.00 – 16.00) dla mieszkańców miejscowości:  Małszewko, Budy, Łupowo,Szczepankowo, Augustowo, Rumy, Sąpłaty, Julianowo, Mycielin, Rusek Mały, Dźwierzuty – ul. Sienkiewicza,  ul. Górna, ul. Mazurska, ul. Podleśna, ul. Słoneczna, ul. Strażacka, ul. Kwiatowa

25.02.2021 r.

(godz. 09.00 – 12.00)  dla mieszkańców miejscowości: Popowa Wola, Grodziska, Rogale, Rutkowo, Targowska Wola, Zalesie, Kałęczyn, Targowska Wólka, Gisiel

(godz. 13.00 – 16.00) dla mieszkańców miejscowości: Orzyny, Miętkie, Rańsk, Jeleniowo, Grądy, Zimna Woda, Kulka, Dźwierzuty – ul. Grunwaldzka, ul. Polna, ul. Kościelna, ul. Przelotna, ul. Piaskowa, ul. Szczycieńska, ul. Niepodległości, ul. Pasymska, ul. Krótka, ul. Kajki.

 

Informujemy o konieczności używania masek i rękawiczek ochronnych w trakcie odbierania żywności.

     Uprzejmie informuję, że w dniu 24 grudnia 2020 roku GOPS w Dźwierzutach będzie nieczynny.
     Powyższe wynika z obowiązku udzielenia pracownikom innego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, w tym przypadku Święto Bożego Narodzenia w dniu 26 grudnia 2020 roku.

     Przepraszamy za utrudnienia.

             Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
            w Dźwierzutach
            /-/  Danuta Skonieczna