MIEJSCE: Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach ul. Pasymska 2, 12-120 Dźwierzuty

28.04.2021r.
(godz. 09.00 – 11.30) dla mieszkańców miejscowości: Orzyny, Miętkie, Rańsk, Jeleniowo, Grądy, Zimna Woda, Kulka, Dźwierzuty - ul. Grunwaldzka, ul. Polna, ul. Niepodległości, ul. Pasymska, ul.
Krótka, ul. Kajki.
(godz. 12.30 – 15.00) dla mieszkańców miejscowości: Popowa Wola, Grodziska, Rogale, Rutkowo, Targowska Wola, Zalesie, Kałęczyn, Targowska, Wólka, Gisiel, Dźwierzuty - ul. Kościelna, ul. Piaskowa, ul. Przelotna, ul. Szczycieńska,

29.04.2021r.
(godz. 09.00 – 11.30) dla mieszkańców miejscowości: Małszewko, Budy, Łupowo,Szczepankowo, Augustowo, Rumy, Sąpłaty, Julianowo, Mycielin, Rusek Mały, Dźwierzuty – ul. Sienkiewicza, ul. Górna, ul.Mazurska, ul. Podleśna, ul. Słoneczna, ul. Strażacka, ul. Kwiatowa
(godz. 12.30 – 15.00) dla mieszkańców miejscowości: Mirowo, Dąbrowa, Linowo, Stankowo, Olszewki, Jabłonka, Nowe Kiejkuty, Targowo

Informujemy o konieczności używania masek i rękawiczek ochronnych w trakcie odbierania żywności.