Ustala się, iż dzień 4 czerwca 2021r. będzie dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021r.