W dniach 24.02.2021 r. - 25.02.2021 r. żywność będzie wydawana w Gminnym Ośrodku Kultury w Dźwierzutach, ul. Pasymska 2, 12-120 Dźwierzuty.

MIEJSCE: REMIZA OSP DŹWIERZUTY

24.02.2021 r.

(godz. 09.00 – 12.00) dla mieszkańców miejscowości: Mirowo, Dąbrowa, Linowo, Stankowo, Olszewki, Jabłonka, Nowe  Kiejkuty, Targowo

(godz. 13.00 – 16.00) dla mieszkańców miejscowości:  Małszewko, Budy, Łupowo,Szczepankowo, Augustowo, Rumy, Sąpłaty, Julianowo, Mycielin, Rusek Mały, Dźwierzuty – ul. Sienkiewicza,  ul. Górna, ul. Mazurska, ul. Podleśna, ul. Słoneczna, ul. Strażacka, ul. Kwiatowa

25.02.2021 r.

(godz. 09.00 – 12.00)  dla mieszkańców miejscowości: Popowa Wola, Grodziska, Rogale, Rutkowo, Targowska Wola, Zalesie, Kałęczyn, Targowska Wólka, Gisiel

(godz. 13.00 – 16.00) dla mieszkańców miejscowości: Orzyny, Miętkie, Rańsk, Jeleniowo, Grądy, Zimna Woda, Kulka, Dźwierzuty – ul. Grunwaldzka, ul. Polna, ul. Kościelna, ul. Przelotna, ul. Piaskowa, ul. Szczycieńska, ul. Niepodległości, ul. Pasymska, ul. Krótka, ul. Kajki.

 

Informujemy o konieczności używania masek i rękawiczek ochronnych w trakcie odbierania żywności.

     Uprzejmie informuję, że w dniu 24 grudnia 2020 roku GOPS w Dźwierzutach będzie nieczynny.
     Powyższe wynika z obowiązku udzielenia pracownikom innego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, w tym przypadku Święto Bożego Narodzenia w dniu 26 grudnia 2020 roku.

     Przepraszamy za utrudnienia.

             Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
            w Dźwierzutach
            /-/  Danuta Skonieczna

    Od 26 listopada 2020 roku obowiązuje nowe (podwyższone) kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2020 podwyższone zostało kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ z 200% do 220% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

     Przedmiotowa zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza:

- 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

     Ponadto, informuję, iż zmienione Wytyczne wraz z załącznikami zostały opublikowane na

stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020

     Osoby potrzebujące wsparcia zapraszamy do składania oświadczeń dla osób ubiegających się o pomoc żywnościową dostępnych w holu Urzędu Gminy, jak również do kontaktu telefonicznego (tel. 89 6210403).

 

            Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
            w Dźwierzutach
            /-/  Danuta Skonieczna