Od 26 listopada 2020 roku obowiązuje nowe (podwyższone) kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2020 podwyższone zostało kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ z 200% do 220% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

     Przedmiotowa zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza:

- 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

     Ponadto, informuję, iż zmienione Wytyczne wraz z załącznikami zostały opublikowane na

stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020

     Osoby potrzebujące wsparcia zapraszamy do składania oświadczeń dla osób ubiegających się o pomoc żywnościową dostępnych w holu Urzędu Gminy, jak również do kontaktu telefonicznego (tel. 89 6210403).

 

            Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
            w Dźwierzutach
            /-/  Danuta Skonieczna

 

     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dźwierzutach informuje, że w związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 zmieniła się forma udzielania porad terapeutycznych i porad prawnych w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnych w Dźwierzutach dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy:
      • Porady terapeutycze udzielane są zdalnie w każdy poniedziałek w godzinach 7.45 do 9.45 pod numerem telefonu 668 909 333
     • Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej proszone są o przygotowanie stosownego zapytania (z uwzględnieniem przedstawienia stanu faktycznego) w formie e-mail i przesłania je na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

     Szanowni Państwo,

     Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Urzędu Gminy w Dźwierzutach

     Od 3 listopada 2020 roku wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów, które wprowadza pracę zdalną w urzędach. W związku z powyższym od 3 listopada 2020 roku przez najbliższe dwa tygodnie (z możliwością przedłużenia) kontakt interesantów z pracownikiem GOPS w Dźwierzutach będzie ograniczony do niezbędnego minimum. W sprawach wymagających Państwa obecności w Urzędzie kontakt z pracownikiem będzie możliwy jedynie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na konkretny dzień i konkretną godzinę. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego  - dane kontaktowe do odpowiednich komórek dostępne są na naszej stronie pod zakładką „Kontakt”.

             Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
            w Dźwierzutach
            /-/  Danuta Skonieczna

Ze względu na obecną, wyjątkową sytuację związaną z dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 w Polsce, powiecie szczycieńskim oraz gminie Dźwierzuty, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników GOPS od dnia 26 października 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach będzie zamknięty dla interesantów.

            Jednocześnie informuję, że GOPS w Dźwierzutach pracuje bez zmian, tj. w poniedziałek od godziny 8:00 do godziny 16:00, w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 a z pracownikami mogą Państwo kontaktować się telefonicznie bądź za pośrednictwem adresu e-mail.

            Dane kontaktowe do pracowników GOPS znajdą Państwo na naszej stronie internetowej https://gopsdzwierzuty.pl/

Pilne prawy będą realizowane po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się z pracownikiem GOPS.

            Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                        w Dźwierzutach
                        /-/  Danuta Skonieczna