Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach  informuje, że z dniem 29.07.2020 r. zakończono realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2019.
            Z pomocy skorzystało 376 rodzin (912 osób) znajdujących się w trudnej sytuacji. Osoby potrzebujące wsparcia otrzymały artykuły: warzywne i owocowe, zbożowe, mleczne, mięsne, rybne a także cukier i olej, mogli także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i wyłączenia społecznego. Łącznie wydano ponad 63 tony żywności (63.365,63 kg)
            Początek następnej edycji przewidywany jest na listopad 2020r.

             Więcej informacji o programie FEAD - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) pod linkiem poniżej:

 

            Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
            w Dźwierzutach
            /-/  Danuta Skonieczna

       Szanowni Państwo,

       informujemy, że  LUX MED kontynuuje wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w mobilnych pracowniach mammograficznych.

      W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz personelu medycznego badania są wykonywane z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem i wewnętrznymi procedurami LUX MED środków ostrożności w zakresie zarówno wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta.

      W pracowni mogą jednocześnie przebywać tylko trzy Panie,  co zapewnia możliwość utrzymania niezbędnego dystansu.  Przed badaniem pracownicy medyczni mierzą Paniom temperaturę i proszą o wypełnienie ankiety. Do dyspozycji Pań są także środki do dezynfekcji rąk.

      Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie dla podjętych środków ochrony oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej lub przyłbicy, a także w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

  • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
  • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

      Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie do dyspozycji Pań w miejscowości:

Dźwierzuty – 28 września 2020 w godzinach od 8.00 do 11.00 przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Strażacka 1

 Świętajno – 28 września 2020 w godzinach od 13.00 do 16.00 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Młodzieżowa 13

       Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty.  Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.

      Przypominamy, że badania wykonywane w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi nie wymagają skierowania , a tylko systematyczność w przestrzeganiu terminów  kolejnych badań mammograficznych pozwala na wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby. Dlatego też, zachęcamy wszystkie Panie, które z powodu pandemii nie mogły wykonać badań we wcześniej umówionym terminie o nie zwlekanie z rejestracją na mammografię.

MIESIĄC LIPIEC 2020 R.
MIEJSCE: REMIZA OSP DŹWIERZUTY

24.07.2020 r.
(godz. 09.00 – 12.00) dla mieszkańców miejscowości: Mirowo, Dąbrowa,
Linowo, Stankowo, Olszewki, Jabłonka, Nowe Kiejkuty, Targowo

(godz. 13.00 – 16.00) dla mieszkańców miejscowości: Małszewko, Budy,
Łupowo,Szczepankowo, Augustowo, Rumy, Sąpłaty, Julianowo, Mycielin,
Rusek Mały, Dźwierzuty – ul. Sienkiewicza, ul. Górna, ul.
Mazurska, ul. Podleśna, ul. Słoneczna, ul. Strażacka, ul. Kwiatowa

27.07.2020 r.
(godz. 09.00 – 12.00) dla mieszkańców miejscowości: Popowa Wola,
Grodziska, Rogale, Rutkowo, Targowska Wola, Zalesie, Kałęczyn, Targowska
Wólka, Gisiel

(godz. 13.00 – 16.00) dla mieszkańców miejscowości: Orzyny, Miętkie, Rańsk,
Jeleniowo, Grądy, Zimna Woda, Kulka, Dźwierzuty – ul.
Grunwaldzka, ul. Polna, ul. Kościelna, ul. Przelotna, ul. Piaskowa, ul.
Szczycieńska, ul. Niepodległości, ul. Pasymska, ul. Krótka, ul. Kajki.

Informujemy o konieczności używania masek i rękawiczek
ochronnych w trakcie odbierania żywności.

PROSIMY OSOBY CHĘTNE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE O ZGŁASZANIE SIĘ DO GOPS.