MIESIĄC

 ZASIŁKI STAŁE

ŚWIADCZENIA RODZINNE,  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ZASIŁKI OKRESOWE,

POSIŁKI

 

STYCZEŃ

 

24

25

26

 

LUTY

 

23

24

27

 

MARZEC

 

23

24

27

 

KWIECIEŃ

 

24

25

26

 

MAJ

 

25

26

29

 

CZERWIEC

 

26

27

28

 

LIPIEC

 

26

27

28

 

SIERPIEŃ

 

24

25

28

 

WRZESIEŃ

 

25

26

27

 

PAŹDZIERNIK

 

25

26

27

 

LISTOPAD

 

24

27

28

 

GRUDZIEŃ

 

19

20

21

 
 

     Oddział Warmińsko-Mazurski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie przypomina, że przy Oddziale uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób  z niepełnosprawnością (CIDON).

     Docelowo Centrum informacyjno - doradcze stanie się miejscem, w którym osoby z niepełnosprawnością uzyskają kompleksowe wsparcie w każdym obszarze wymagającym pomocy, doradztwa, a także konsultacji. Dbając o jak najwyższe standardy obsługi pragniemy zapewnić, że Centrum będzie również systematycznie rozszerzać swoją ofertę, między innymi o możliwość skorzystania z usługi specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją czy skierowania do Ośrodka Wsparcia i Testów, gdzie osoby z niepełnosprawnością będą mogły testować najnowsze technologie asystujące. Zachęcamy do śledzenia informacji na temat CIDON na stronie www.pfron.org.pl

     W ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022, poz. 1967), określono termin wypłaty dodatku dla gospodarstw do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach zawiadamia, że załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosku o wypłatę dodatku nie jest możliwe  w wyznaczonym ustawą terminie.

     Wydanie informacji oraz wypłata dodatków nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych na raelizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego Gminy Dźwierzuty.

            Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
            w Dźwierzutach
            /-/  Danuta Skonieczna