Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dźwierzutach informuje, że porady prawne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy domowej odbędą się w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach w pokoju nr 4 (parter) w dniu 28.06.2024 r. w godzinach od 9.30 do 13.30.

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach informuje, że od dnia 10.06.2024 r. wydawane są skierowania
do odbioru żywności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościowa 2021-2027 - Podprogram
2023.

     Osoby zainteresowane wsparciem w formie pomocy żywnościowej powinny zgłosić się do tutejszego ośrodka
w celu kwalifikacji i wydania skierowania.
     Warunkiem uzyskania pomocy żywnościowej jest nieprzekroczenie dochodu netto:
-  na osobę w rodzinie w wys. 1590,00 zł.
-  dla gospodarstwa jednoosobowego w wys. 2056,40 zł.

     Kontakt pod numerem tel. 89 621 04 03

     Szanowni Państwo! 

     W związku z rozpoczęciem prac nad Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i Programem przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej dla Gminy Dźwierzuty, uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Ankieta ma charakter anonimowy i służy poznaniu opinii przedstawicieli społeczności lokalnej na temat problemów uzależnień i przemocy domowej w gminie.

     Link do ankiety: https://forms.gle/mcxoWbtY1sLyRAdq8

          Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dźwierzutach informuje, że w miesiącu czewcu br. porady prawne dla
osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy domowej odbywać się będą w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach w pokoju nr 4
(parter) w następujących terminach:

     - 20.06.2024 r. w godzinach od 9.30 do 13.30
     - 27.06.2024 r. w godzinach od 9.30 do 13.30